JUDO Siatkówka Piłka nożna Szermierka Rekreacja

Aktualności

Dzień Dziecka

Dużym i Małym Dzieciom życzymy radości, uśmiechu, mnóstwa słodkości i prezentów. Niech każdy dzień wypełnia beztroska zabawa, a marzenia się spełniają.

Więcej...

Dzień Mamy !!!!

W ten piękny i radosny dzień pragniemy złożyć wszystkim Mamom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń. Niech każdy dzień przynosi Wam cudowne chwile i zadowolenie ze swoich pociech!

Więcej...

Wznowienie treningów procedury !!!!!

Procedury podczas zajęć sportowych organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Będzinie
w okresie trwania koronawirusa

 

 

 • Zajęcia będą trwały minimum 45 minut.
 • Trener odbiera wychowanków sprzed miejsca (boisko, sala), w którym odbywają się zajęcia zgodnie z godziną rozpoczęcia zajęć według ustalonego harmonogramu. Po zakończonych zajęciach odprowadza wychowanków w wyznaczone miejsce.
 • Wychowankowie mają obowiązek posiadania maseczek ochronnych oraz umycia rąk płynem dezynfekującym przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
 • Na sygnał trenera wychowankowie zdejmują maseczki i jeżeli posiadają bidon, który musi być podpisany, odkładają w wyznaczone miejsce.
 • Trener przed rozpoczęciem zajęć ma obowiązek przygotować trening i sprzęt sportowy.
 • Trener na kolejne zajęcia ma obowiązek przygotować nowy sprzęt treningowy, ewentualnie może korzystać z wcześniej wykorzystanego sprzętu, ale musi go zdezynfekować w przerwie między treningami.
 • Wszelka reorganizacja ćwiczeń, zbieranie czy przestawienie sprzętu jest w gestii trenera.
 • Planowanie treningu musi uwzględniać wszelkie zasady bezpieczeństwa.
 • Wychowankowie po zakończonych zajęciach opuszczają obiekt sportowy.
 • Rodzice/ opiekunowie prawni wychowanków każdej kategorii wiekowej pozostają poza obiektem sportowym.
 • Rodzice/opiekunowie prawni uczestników zajęć zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia oraz wyrażeniu zgody na udział dziecka w treningu.

OŚWIADCZENIE - UDZIAŁ DZIECKA W TRENINGACH

Więcej...

Wszelkie prawa zastrzeżone MOS BĘDZIN © 2020