JUDO Siatkówka Piłka nożna Szermierka Rekreacja

Aktualności

Informacja dotycząca sprawozdania finansowego za 2018 rok!

W Biuletynie Informacji Publicznej zostało opublikowane sprawozdanie finansowe Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Będzinie za 2018 rok.

Informujemy, że zgodnie z & 34 ust 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 (Dz.U. z 2017 r. poz.1911; ost. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2471) w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostkowe sprawozdanie finansowe Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Będzinie za 2018 rok - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa.

Więcej...

III Seminarium Judo 6.04.2019

W sobotę 6 kwietnia odbyło się III Seminarium Judo im. Zbigniewa Kowala. Jest to coroczne spotkanie na tatami w urodziny Mistrza na potwierdzenie tego, że my uczniowie pamiętamy o naszym Mistrzu Judo, któremu zawdzięczamy tak wiele. Oprócz byłych judoków, obecnych i osób, które weszły na tatami po raz pierwszy swoją obecnością zaszczycił nas również Mistrz Seweryn Magdziak z dąbrowskiego Aikijujutsu Kumura Ryu - dziękujemy.

Więcej...

Wszelkie prawa zastrzeżone MOS BĘDZIN © 2019