JUDO Lekkoatletyka Siatkówka Piłka nożna Szermierka Rekreacja

O nas

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Będzinie jest publiczną
placówką oświatowo – wychowawczą przeznaczoną dla dzieci  i młodzieży.

Podstawowe informacje o placówce  

Realizacja zadań Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego jest podzielona na następujące działy:

  • sport ze szczególnym uwzględnieniem sportu masowego dzieci i młodzieży;
  • rekreacja;
  • zajęcia w sekcjach specjalistycznych.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy stał się centralną i najważniejszą organizacją sportową w mieście przeznaczoną dla dzieci i młodzieży, która ma między innymi wychowywać przez ich uczestnictwo w  sporcie z uwzględnieniem natężenia zajęć w czasie wolnym (imprezy organizowane w soboty, akcja zima i lato w mieście). Przemawia za tym oferta programowa, nieodpłatny dostęp do urządzeń kultury fizycznej, dzięki którym uczestnicy mają możliwość podnoszenia swoich umiejętności sportowych oraz udziału w zawodach sportowych na szczeblu miasta, powiatu, województwa, w kraju i zagranicą. MOS prowadzi zajęcia w 3 sekcjach:

  • piłki nożnej
  • piłki siatkowej
  • rekreacji /judo, szermierka, lekkoatletyka, piłka siatkowa/

W cyklicznych imprezach sportowo – rekreacyjnych uczestniczą uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Historia powstania i działalności  

W roku 1991, w pierwszych latach działania nowych struktur samorządowych w Polsce, powstał w Będzinie pomysł utworzenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Urząd Miasta Będzina. W wyniku podjętych działań, przy znacznej pomocy Zamiejscowej Delegatury Kuratorium Oświaty i Wychowania w Sosnowcu, Będzin stał się od września 1991 r. – wyprzedzając w rywalizacji kilkanaście starających się o to miast – siedzibą Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Decyzją Kuratora Oświaty w Katowicach nr 0138/18/91 z dnia 01.06.1991 r. placówka rozpoczęła swoją działalność od 1 września1991r.

W pierwszych latach działalności zajęciami objęto ponad 1000 uczniów tygodniowo w bardzo szerokim zakresie dyscyplin sportowych (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, judo, tenis ziemny, lekka atletyka, kolarstwo, gimnastyka korekcyjna, rekreacja – sport do wyboru). W placówce pracowali najlepsi będzińscy nauczyciele i trenerzy, a pierwszym dyrektorem był pan Sławomir Witek. Na początku lat dziewięćdziesiątych bardzo dobrze układała się współpraca MOS - u z będzińskimi klubami i organizacjami realizującymi zadania w zakresie kultury fizycznej: TKKF, OSiR, BKS „Sarmacja”, RKS „Grodziec”, LZS „Ziemia Będzińska”, Referatem Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego oraz Szkolnym Związkiem Sportowym.

Kolejni dyrektorzy wzbogacili placówkę o nowe formy, poszerzając zakres jej działania o sekcję triathlonu i szermierki. Od 2000 roku do 31 sierpnia 2010 r. dyrektorem placówki był pan Edmund Mikołajczak. Kolejnym dyrektorem był pan Jacek Sitarek. Od 01.09.2015r. funkcję tą pełni pan Dariusz Syguła.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy stał się w ostatnich latach najważniejszą placówką wychowania pozaszkolnego finansowaną przede wszystkim przez samorząd miejski. Budżet MOS częściowo wzbogacają środki pochodzące z subwencji oświatowej przekazywane za pośrednictwem powiatu będzińskiego w formie dotacji celowej.

STATUT

Zasady postepowania rekrutacyjnego na zajęcia do MOS w Będzinie.

Deklaracja uczestnictwa w zajęciach 01.09.2016.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone MOS BĘDZIN © 2017