JUDO Siatkówka Piłka nożna Szermierka Rekreacja

O nas

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Będzinie jest publiczną
placówką oświatowo – wychowawczą przeznaczoną dla dzieci  i młodzieży.

Podstawowe informacje o placówce  

Realizacja zadań Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego jest podzielona na następujące działy:

  • sport ze szczególnym uwzględnieniem sportu masowego dzieci i młodzieży;
  • rekreacja;
  • zajęcia w sekcjach specjalistycznych.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy stał się centralną i najważniejszą organizacją sportową w mieście przeznaczoną dla dzieci i młodzieży, która ma między innymi wychowywać przez ich uczestnictwo w  sporcie z uwzględnieniem natężenia zajęć w czasie wolnym (imprezy organizowane w soboty, akcja zima i lato w mieście). Przemawia za tym oferta programowa, nieodpłatny dostęp do urządzeń kultury fizycznej, dzięki którym uczestnicy mają możliwość podnoszenia swoich umiejętności sportowych oraz udziału w zawodach sportowych na szczeblu miasta, powiatu, województwa, w kraju i zagranicą. MOS prowadzi zajęcia w 5 sekcjach:

  • piłki nożnej
  • piłki siatkowej
  • judo
  • szermierka
  • lekkoatletyka
  • rekreacja (zajęcia świetlicowe)

W cyklicznych imprezach sportowo – rekreacyjnych uczestniczą uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Historia powstania i działalności  

W roku 1991, w pierwszych latach działania nowych struktur samorządowych w Polsce, powstał w Będzinie pomysł utworzenia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Urząd Miasta Będzina. W wyniku podjętych działań, przy znacznej pomocy Zamiejscowej Delegatury Kuratorium Oświaty i Wychowania w Sosnowcu, Będzin stał się od września 1991 r. – wyprzedzając w rywalizacji kilkanaście starających się o to miast – siedzibą Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Decyzją Kuratora Oświaty w Katowicach nr 0138/18/91 z dnia 01.06.1991 r. placówka rozpoczęła swoją działalność od 1 września1991r.

W pierwszych latach działalności zajęciami objęto ponad 1000 uczniów tygodniowo w bardzo szerokim zakresie dyscyplin sportowych (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, judo, tenis ziemny, lekka atletyka, kolarstwo, gimnastyka korekcyjna, rekreacja – sport do wyboru). W placówce pracowali najlepsi będzińscy nauczyciele i trenerzy, a pierwszym dyrektorem był pan Sławomir Witek. Na początku lat dziewięćdziesiątych bardzo dobrze układała się współpraca MOS - u z będzińskimi klubami i organizacjami realizującymi zadania w zakresie kultury fizycznej: TKKF, OSiR, BKS „Sarmacja”, RKS „Grodziec”, LZS „Ziemia Będzińska”, Referatem Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego oraz Szkolnym Związkiem Sportowym.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy stał się w ostatnich latach najważniejszą placówką wychowania pozaszkolnego finansowaną przede wszystkim przez samorząd miejski. Budżet MOS częściowo wzbogacają środki pochodzące z subwencji oświatowej przekazywane za pośrednictwem powiatu będzińskiego w formie dotacji celowej.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Zasady postepowania rekrutacyjnego na zajęcia do MOS w Będzinie.

Deklaracja uczestnictwa w zajęciach 01.09.2019.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone MOS BĘDZIN © 2024