Piotr Tchórzewski

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
Nauczyciel dyplomowany, instruktor siatkówki, koszykówki, pływania i snowboardu,
Specjalizacja - instruktor siatkówki