Paweł Dorecki

Mgr wychowania fizycznego - AWF w Krakowie
Nauczyciel dyplomowany
Studia podyplomowe trener II klasy siatkówki