Krzysztof Wątor

Absolwent AWF w Katowicach
Nauczycielem dyplomowanym
Trener II klasy - specjalizacja szermierka