Dominika Guzek

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na specjalności Wychowanie Fizyczne i Edukacja Obronna
Trener piłki nożnej UEFA B
Instruktor sportów: lekkoatletyka, piłka siatkowa, koszykówka
Instruktor rekreacji ruchowej fitness – nowoczesne formy gimnastyki
Sędzia lekkiej atletyki II- klasy